top of page

Algemene voorwaarden

Visuele beelden gemaakt door Daphne Matthys kunnen verschijnen op social media (Facebook & Instagram). Indien je dit niet wenst, laat je me dit zo snel mogelijk weten. 

Het fotografisch werk valt binnen de auteursrechten van Daphne Matthys. 

Beelden worden maximum 2 jaar bewaard in het archief van Daphne Matthys. Nadien is het echter niet meer mogelijk om beelden op te vragen.

De content is bescherm door auteursrecht.
Daphne Matthys kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.


Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Daphne Matthys en de opdrachtgever.


Daphne Matthys behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten

bottom of page